Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

myheaven
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viacytaty cytaty
myheaven
Jeden dzień bez rozczarowania, proszę.
— trochę przykro.
myheaven
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viachockolatehopee chockolatehopee
myheaven
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
myheaven
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
myheaven
9996 2605
myheaven
JA CHCIAŁAM ŻEBY MNIE KTOŚ PRZYTULIŁ PO PROSTU
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
myheaven
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
Reposted fromkatalama katalama viachockolatehopee chockolatehopee
myheaven
myheaven
Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki.  Litr wódki i pół wina.  Koniec lipca za chwilę znów zima - jak partyzant w tym smutnym jak pizda mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
— Taco Hemingway - Następna stacja
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
myheaven
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viacytaty cytaty

July 02 2015

myheaven
Pamiętam, kiedy jeszcze inny tu był ten powietrza zapach
I brak mi czasu, który nadal prędko spieprza w latach
— HuczuHucz "Brak mi" (ft. Rover, Leh, DJ Klasyk)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
myheaven
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
myheaven
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viajedenascieminut jedenascieminut

April 10 2015

myheaven
NA SKRZYŻOWANIU SŁÓW NIEWYPOWIEDZIANYCH.
— ...
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viartmn rtmn
myheaven
4766 08e2
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viartmn rtmn
myheaven
od zawsze bez czegoś
ciężko jest
zasnąć

kiedyś bez kołysanki taty
bez ulubionego misia
czy zapalonego światła w pokoju

teraz bez ciebie
albo tabletki na sen

co gorsze
babcia zapowiada gorzej
na starość
to już wcale się nie śpi
— Ewelina Kosik https://www.facebook.com/jakpieknieuwodzisznicosc
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viacytaty cytaty
myheaven
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
myheaven

Nie przywykł do posiadania uczuć, których nie rozumiał, a temu, czego nie był w stanie zrozumieć, nigdy nie ufał.

— lisia twórczość
Reposted fromwerterowska werterowska viacytaty cytaty
myheaven
Wydaje nam się nieraz, że jesteśmy samotni wtedy, kiedy odchodzą od nas ludzie. Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.
— Ks. Jan Twardowski "Elementarz Księdza Twardowskiego"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl